DLA BIZNESU

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • szkolenia dla Firm z zakresu wizerunku i komunikacji niewerbalnej w praktyce biznesowej,
 • konsultacje indywidualne,
 • pomoc w procesie rekrutacji pracowników.

Pierwsze wrażenie decyduje, czy dana osoba jest godna zaufania, sympatyczna, kompetentna, inteligentna.  Niewątpliwie cechy te okazują się często decydujące podczas obsługi klienta, negocjacji i chęci zbudowania długotrwałych relacji.

Wiedząc, jak ważne jest budowanie profesjonalnego wizerunku w biznesie, przygotowaliśmy szkolenia i warsztaty skierowane do: kadry zarządzającej firmy, instytucji finansowych, korporacji, jednostek administracji publicznej, menadżerów, doradców finansowych, agentów ubezpieczeniowych, konsultantów i doradców klienta, pracowników sprzedaży bezpośredniej.

 
 

Co daje udział w naszych szkoleniach?

 • Lepsze zrozumienie potrzeb oraz nastrojów pracowników w zespole.
 • Wzrost sprzedaży oraz wpływ na oceny Klientów.
 • Rozpoznanie prawdziwych emocji rozmówcy.
 • Szybsze zrozumienie potrzeb Klienta, dzięki obserwacji ukrytych sygnałów.
 • Lepsze dopasowanie stylu zachowania do rozmówcy.
 • Budowanie zaufania, dobrych i długotrwałych relacji z Klientem.
 • Zdobycie świadomości własnej mowy ciała i przekazu niewerbalnego.
 • Pozytywna zmiana wizerunku pracownika i świadomość oddziaływania wyglądu na Klienta.
 • Wiedza na temat zasad dress code i metod doboru stroju adekwatnie do sytuacji i wymagań Klienta.
 • Znajomość zasad zachowań w danych okolicznościach zgodnych z etykietą biznesową.
 • Lepsza jakość kontaktów interpersonalnych między pracownikami i otoczeniem biznesowym.
 • Radzenie sobie ze stresem oraz trudnym klientem.
 • Wzrost motywacji pracowników.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności budowania profesjonalnego wizerunku.

 

SZKOLENIA DLA FIRM

Przedstawiamy Państwu ofertę kompleksowych szkoleń z zakresu budowania profesjonalnego wizerunku, zasad dress code, inteligencji emocjonalnej, wykorzystywania mowy ciała i ekspresji mimicznych w kontaktach zawodowych oraz etykiety w biznesie.

Tematyka szkoleń dotyczy zagadnień związanych z ubiorem, wyglądem, zachowaniem, etykietą, protokołem dyplomatycznym, udoskonaleniem umiejętności interpersonalnych oraz świadomym budowaniem pożądanego wizerunku.

Szkolenia rozwijają kompetencje interpersonalne i pokazują, w jaki sposób wykorzystać mowę ciała w biznesie. Uczestnicy otrzymują praktyczne wskazówki, jak za pomocą doboru właściwego ubioru budować swój obraz oraz jakich błędów wizerunkowych nie popełniać.

Podczas szkoleń stawiamy na wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w związku z tym Uczestnicy biorą udział w licznych ćwiczeniach i testują otrzymane informacje w praktyce.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ

Kreowanie wizerunku osobistego

 • Elementy budujące spójny i wiarygodny wizerunek
 • Znaczenie pierwszego wrażenia, „efekt aureoli”
 • Wpływ wyglądu na kontakty z Klientami
 • Wizerunek aktualny a wizerunek potrzebny
 • Dobór właściwego ubrania
 • Psychologia koloru w budowaniu profesjonalnego wyglądu
 • Znaczenie etykiety w kreowaniu Wizerunku
  Profesjonalisty

Savoir-vivre w biznesie i zasady dress code

 • Kompletowanie garderoby biznesowej – metody podnoszenia i obniżania formalności ubioru
 • Dodatki w stroju biznesowym
 • Zasady doboru odpowiedniego stroju
 • Różnice między etykietą towarzyską a etykietą biznesową
 • Podstawy protokołu dyplomatycznego
 • Precedencja, powitania, przedstawianie, pożegnania, tytułowanie, wręczanie wizytówek
 • Hierarchia i ważność zajmowanie miejsc, spotkania biznesowe przy stole, organizowanie biznes lunchu, obowiązki gospodarza
 • Etykieta w pracy: netykieta, etykieta korespondencyjna, etykieta telefoniczna
 • Właściwy kontakt z Klientem

Komunikacja niewerbalna w kontaktach zawodowych

 • Komunikacja a emocje – jak zapanować nad emocjami podczas spotkań i negocjacji, metody kontrolowania emocji w sytuacjach trudnych
 • Mowa ciała i pierwsze wrażenie w biznesie
 • Skuteczna komunikacja w kontaktach z Klientami
 • Zwiększenie efektywności sprzedaży, dzięki lepszej komunikacji i zrozumieniu potrzeb Klienta
 • Podnoszenie pewności siebie
 • Uzupełnianie słów odpowiednimi gestami, wzmocnienie wiarygodności
 • Poruszanie się i emocje związane z ruchem, zachowanie odpowiedniego dystansu
 • Niepewność, dyskomfort, stres, kłamstwo – umiejętność ich rozpoznawania
 • Wywieranie pozytywnego wrażenia i niewerbalne wpływanie na Klienta

Pełną i dopasowaną ofertę programu prześlemy po przeanalizowaniu Państwa potrzeb i celów.

Zapraszamy do kontaktu. 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Bycie specjalistą w danej dziedzinie, to często za mało by osiągnąć sukces. Może się okazać, że poprzez nieświadome stosowanie niekorzystnych komunikatów niewerbalnych inni ludzie postrzegają Cię jako osobę niepewną siebie, nerwową, wywyższającą się, nieprofesjonalną.

Konsultacje indywidualne pomogą Ci zacząć świadomie używać mowy ciała i rozpoznawać ekspresje mimiczne. Dzięki temu, będzie Ci łatwiej dostosować formę kontaktu i styl zachowania do rozmówcy. Zdobyte umiejętności posłużą lepszemu zrozumieniu drugiej osoby oraz uzyskaniu przydatnych informacji.

Konsultacje indywidualne mogą być przeprowadzone dla każdego uczestnika w ramach wybranego szkolenia.

 

POMOC W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Nasze działanie polega na udziału w rozmowach kwalifikacyjnych i obserwację zachowań niewerbalnych i werbalnych kandydata. Analizujemy mikroekspresje mimiczne, ton głosu, styl wypowiedzi, spójność mowy ciała z wypowiadanymi słowami oraz dokonujemy analizy lingwistycznej.