SZKOLENIA/WARSZTATY

Organizujemy szkolenia dla dyrektorów, kierowników, menadżerów, pracowników front office, handlowców, osób mających bezpośredni kontakt z klientem w codziennej pracy.

Tworząc programy szkoleń, mamy na uwadze w głównej mierze potrzeby osób biorących w nich udział, dlatego ich tematyka może podlegać modyfikacjom. Szkolenia i warsztaty kierowane są dla kobiet i dla mężczyzn.

Sugerowana liczba Uczestników szkolenia to 10 osób. W cenę szkolenia wliczone są certyfikaty, materiały szkoleniowe oraz materiały dodatkowe wysyłane drogą elektroniczną po przeprowadzonym szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Poniżej przedstawiamy przykładową tematykę szkolenia dla doradców finansowych.

 

Z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się sprzedażą produktów finansowych oraz obsługą Klienta, przygotowaliśmy szkolenie:

PROFESJONALNY WIZERUNEK DORADCY FINANSOWEGO

CELE SZKOLENIA:

– uświadomienie wpływu wyglądu zewnętrznego doradcy na postrzeganie jego kompetencji i wizerunku firmy, którą reprezentuje,
– świadomość, że właściwy wizerunek biznesowy jest skutecznym narzędziem w pozyskiwaniu Klientów,
– wpływ wyglądu na kształtowanie osobowości i wzrost pewności siebie,
– wzrost poziomu inteligencji emocjonalnej,
– wzrost motywacji i rozbudzenie osobistego zaangażowania w wykonywaną pracę, dzięki możliwości rozwoju kompetencji.

KORZYŚCI W UDZIAŁU W SZKOLENIACH:

  • zdobycie umiejętności pozwalających stworzyć profesjonalny, godny zaufania wizerunek,
  • zdobycie wiedzy na temat zasad dress code i metod doboru stroju adekwatnego do sytuacji i wymogów Klienta,
  • znajomość zasad zachowań w danej sytuacji biznesowej, zgodnych z etykietą biznesową,
  • zdobycie umiejętności efektywnego stosowania komunikatów niewerbalnych budujących zaufanie i empatyczną relację z Klientem,
  • poprawa komunikacji i zrozumienie potrzeb Klienta,
  • nauka odczytywania stanu emocjonalnego Klienta i dostosowania właściwych narzędzi komunikacji,
  • kształtowanie umiejętności postrzegania niespójności w zachowaniu,
  • rozpoznawanie aprobaty lub dezaprobaty proponowanej oferty,
  • rozwijanie umiejętności społecznych, które poprawiają jakość pracy i pomagają osiągać lepsze wyniki sprzedaży,
  • nauka panowania nad emocjami i właściwe reagowanie w sytuacjach trudnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wpływ wyglądu Doradcy Finansowego na postrzeganie przez Klienta. Elementy budujące spójny, wiarygodny, pewny siebie i profesjonalny wizerunek.
2. Rola pierwszego wrażenia w budowaniu wizerunku. Wygląd a sprzedaż produktów finansowych.
3. Ubiór biznesowy (elementy garderoby biznesowej i sposoby jej kompletowania, dobór właściwych dodatków i biżuterii, zasady dotyczące fryzury i zarostu, makijaż biznesowy).
4. Dobór odpowiedniego stroju zgodnie ze standardami obowiązującymi w biznesie, a także z typem urody oraz zasadami stylizacji sylwetki.
5. Wykorzystanie psychologii koloru i psychologii wyglądu w budowaniu wizerunku.
6. Dress code – dobór odpowiedniego stroju do okazji (spotkanie z Klientem, ubiór do pracy, na specjalne okazje, delegacje).
7. Podstawy etykiety biznesowej (na podstawie protokołu dyplomatycznego).
8. Sygnały niewerbalne i właściwa interpretacja mowy ciała rozmówcy.
9. Komunikacja niewerbalna w obsłudze Klienta i podczas sprzedaży produktów finansowych.
10. Znaczenie emocji w komunikacji z Klientem i ich wpływ na decyzję.