DLA BIZNESU

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • szkolenia dla Firm z zakresu wizerunku, etykiety biznesowej i komunikacji niewerbalnej wykorzystywanej w praktyce zawodowej,
 • konsultacje dotyczące wizerunku Firmy i pracowników,
 • udział i obserwacja podczas spotkań, negocjacji, rekrutacji pod kątem analizy mowy ciała i wykrywania niespójności.

Pierwsze wrażenie decyduje, czy dana osoba jest godna zaufania, sympatyczna, kompetentna, inteligentna.  Niewątpliwie cechy te okazują się często decydujące podczas obsługi klienta, negocjacji i chęci zbudowania długotrwałych relacji.

Wiedząc, jak ważne jest budowanie profesjonalnego wizerunku w biznesie, przygotowaliśmy szkolenia i warsztaty skierowane do: kadry zarządzającej firmy, instytucji finansowych, korporacji, jednostek administracji publicznej, menadżerów, doradców finansowych, agentów ubezpieczeniowych, konsultantów i doradców klienta, pracowników front office.

Co daje udział w naszych szkoleniach?

 • Lepsze zrozumienie potrzeb oraz nastrojów pracowników w zespole.
 • Wzrost sprzedaży oraz wpływ na oceny Klientów.
 • Rozpoznanie prawdziwych emocji rozmówcy.
 • Szybsze zrozumienie potrzeb Klienta, dzięki obserwacji ukrytych sygnałów.
 • Lepsze dopasowanie stylu zachowania do rozmówcy.
 • Budowanie zaufania, dobrych i długotrwałych relacji z Klientem.
 • Zdobycie świadomości własnej mowy ciała i przekazu niewerbalnego.
 • Pozytywna zmiana wizerunku pracownika i świadomość oddziaływania wyglądu na Klienta.
 • Wiedza na temat zasad dress code i metod doboru stroju adekwatnie do sytuacji i wymagań Klienta.
 • Znajomość zasad zachowań w danych okolicznościach zgodnych z etykietą biznesową.
 • Lepsza jakość kontaktów interpersonalnych między pracownikami i otoczeniem biznesowym.
 • Radzenie sobie ze stresem oraz trudnym klientem.
 • Wzrost motywacji pracowników.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności budowania profesjonalnego wizerunku.

SZKOLENIA DLA FIRM

 

Przedstawiamy Państwu ofertę kompleksowych szkoleń. Tematyka szkoleń dotyczy zagadnień związanych z ubiorem, wyglądem, zachowaniem, etykietą, udoskonalaniem umiejętności interpersonalnych oraz świadomym budowaniem pożądanego wizerunku.

Szkolenia rozwijają kompetencje interpersonalne i pokazują, w jaki sposób wykorzystać mowę ciała w biznesie. Uczestnicy otrzymują praktyczne wskazówki, jak za pomocą doboru właściwego ubioru budować swój obraz oraz jakich błędów wizerunkowych nie popełniać.

Podczas szkoleń stawiamy na wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w związku z tym Uczestnicy biorą udział w licznych ćwiczeniach i testują otrzymane informacje w praktyce.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ

szkolenia wizerunkowe 

 • Elementy budujące spójny i wiarygodny wizerunek
 • Znaczenie pierwszego wrażenia, „efekt aureoli”, powszechne stereotypy
 • Elementy psychologii wyglądu – analiza twarzy pod względem zaufania i wiarygodności
 • Wpływ wyglądu na kontakty z Klientami
 • Wizerunek aktualny a wizerunek potrzebny
 • Dobór właściwego ubrania – zasady dress code
 • Elementy garderoby biznesowej 
 • Zasady kompletowania biznes szafy
 • Dobór ubrania odpowiednio do sylwetki
 • Znaczenie dodatków w stroju biznesowym
 • Psychologia koloru w budowaniu profesjonalnego wyglądu
 • Błędy w stylizacjach biznesowych

 

szkolenia z etykiety w biznesie

 • Wpływ stosowania etykiety w kreowaniu wizerunku
 • Znaczenie znajomości etykiety w świecie biznesu
 • Różnice między etykietą towarzyską a etykietą biznesową
 • Zasady pierwszeństwa w kontaktach zawodowych
 • Powitania, przedstawianie siebie i innych, pożegnania, tytułowanie, wręczanie wizytówek, przechodzenie na Ty
 • Hierarchia i ważność zajmowanych miejsc podczas spotkań
 • Organizowanie biznes lunchu, obowiązki gospodarza, wskazówki dla gości
 • Etykieta przy stole
 • Etykieta w pracy: netykieta, etykieta korespondencyjna, etykieta telefoniczna
 • Właściwy kontakt z Klientem 

 

Komunikacja niewerbalna w kontaktach zawodowych

 • Znaczenie mowy ciała w biznesie
 • Zasady odczytywania sygnałów pozawerbalnych
 • Odczytywanie mowy ciała na przykładach
 • Wzmacnianie wiarygodności poprzez odpowiednie sygnały niewerbalne
 • Komunikacja a emocje – jak zapanować nad emocjami podczas spotkań i negocjacji, metody kontrolowania emocji w sytuacjach trudnych
 • Mowa ciała i pierwsze wrażenie w biznesie
 • Skuteczna komunikacja w kontaktach z Klientami
 • Podnoszenie pewności siebie poprzez „pozycje mocy”
 • Poruszanie się i emocje związane z ruchem, zachowanie odpowiedniego dystansu
 • Niepewność, dyskomfort, stres, kłamstwo – umiejętność ich rozpoznawania
 • Wywieranie pozytywnego wrażenia i niewerbalne wpływanie na Klienta
 • Właściwe komunikaty niewerbalne podczas rozmowy telefonicznej
 • Trening mikroekspresji, czyli odczytywania emocji innych ludzi

Pełną i dopasowaną ofertę programu szkoleniowego prześlemy po przeanalizowaniu Państwa potrzeb i celów. Zapraszamy do kontaktu. 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA FIRM


 I. Konsultacje indywidualne

Bycie specjalistą w danej dziedzinie, to często za mało by osiągnąć sukces. Może się okazać, że poprzez nieświadome stosowanie niekorzystnych komunikatów niewerbalnych inni ludzie postrzegają Cię jako osobę niepewną siebie, nerwową, wywyższającą się, nieprofesjonalną.

Konsultacje indywidualne pomogą Ci zacząć świadomie używać mowy ciała i rozpoznawać ekspresje mimiczne. Dzięki temu, będzie Ci łatwiej dostosować formę kontaktu i styl zachowania do rozmówcy. Zdobyte umiejętności posłużą lepszemu zrozumieniu drugiej osoby oraz uzyskaniu przydatnych informacji.

Podczas konsultacji zostaje przeprowadzona analiza wizerunku, ocena mowy ciała i mimiki twarzy. Prowadzimy treningi, które mają  uskutecznić pozytywną mowę ciała i przekaz niewerbalny.

II. Konsultacje wizerunkowe dla Firm

Tak jak szybko dokonujemy oceny ludzi, tak samo błyskawicznie wyrabiamy sobie zdanie na temat firm czy instytucji. Już od pierwszej sekundy zetknięcia z danym miejscem i w trakcie kolejnych spotkań dokonujemy oceny, czy dana firma nam odpowiada, czy nie. Na tę ocenę ma wpływ kilka czynników, na które zwracamy uwagę podczas konsultacji.

Obojętnie czy Twoja firma mieści się w jednym pokoju, czy zajmuje cały budynek. Niezależnie od branży, w jakiej działasz, chcesz wywrzeć pozytywne wrażenie na kliencie, bo chcesz żeby do Ciebie wrócił. A to, co sprawia, że klient chce wracać to wywołanie u niego poczucia komfortu. Komfort to coś dla nas atrakcyjnego, co nam odpowiada, jak np. ulubiony fotel.
Czy miejsce, w którym pracujesz wywołuje pozytywne odczucia? Czy daje poczucie komfortu?

Właściwie przemyślany i zaprezentowany wizerunek oraz niewerbalne przekazy komfortu przyciągają ludzi, zatrzymują ich i sprawiają, że dane doznanie nabiera emocjonalnego charakteru i zapada w pamięć. Firmy i ludzie, którzy dbają o to by klienci czuli się dobrze, przyciągają i czynią z nich wiernych klientów, którzy z kolei przyprowadzają kolejnych.
Warto również pamiętać o tym, że przywiązywanie wagi do szczegółów wyglądu i warunków miejsca pracy przekłada się na postawę i zachowanie pracowników. Złe środowisko oddziałuje negatywnie, natomiast dobre wpływa pozytywnie i motywuje pracowników do dbania o miejsce pracy.

Podejmowane przez nas działania pomagają naszym Klientom uatrakcyjnić wizerunek Ich firm. Czasem drobne z pozoru kosmetyczne zmiany zapadają głęboko w pamięć i wywołują pozytywne wrażenia. Podczas konsultacji przeprowadzamy analizę wizerunku Firmy, ocenę wrażenia niewerbalnego wywieranego przez Firmę, wizerunek pracowników oraz strony internetowej. Wskazujemy obszary, które można ulepszyć i pokazujemy, jakie zmiany kosmetyczne wprowadzić. Nasze działania cechują dyskretność i dbałość o każdy szczegół.

Możesz zapewnić swoim Klientom poczucie komfortu, wyjątkowości, tak by chcieli wracać. Wracamy tam, gdzie czujemy się dobrze, dlatego warto zadbać o pozytywny wizerunek Firmy.

OBSERWACJA I ANALIZA PODCZAS SPOTKAŃ, NEGOCJACJI I REKRUTACJI

Nasze działania polegają na obserwacji i analizie ubioru, mowy ciała, ekspresji mimicznych, sposobu mówienia, tonu głosu osób biorących udział w spotkaniu. Analizujemy styl wypowiedzi, spójność mowy ciała z wypowiadanymi słowami, prowadzimy analizę lingwistyczną pod kątem rozpoznawania kłamstwa. Dokonujemy oceny i analizy kandydata w procesie rekrutacji.

Możliwość analizy online po przesłaniu nagrania wideo.