Ubiór jako skuteczne narzędzi komunikacji . O czym warto wiedzieć?

 

Jednym z narzędzi komunikacji niewerbalnej jest strój, dzięki któremu możemy poinformować otoczenie, że pasujemy do niego, można nam zaufać oraz okazać szacunek dla jego wartości. Jeśli chcemy być zauważeni też możemy zrobić to za pomocą odpowiedniego stroju.

W miejscu pracy przestrzeganie zasad dress code świadczy o naszym szacunku dla Klientów, jak również dla naszych współpracowników i własnej profesji. Ciekawą informacją jest, że inni są bardziej skłonni słuchać nakazów ludzi dobrze ubranych.

Nie jest nowym stwierdzeniem, że osoba ubrana dobrze i elegancko ubrana, jest postrzegana jako osoba odnosząca sukcesy. Nasuwa się pytanie czy zawsze gustowny ubiór jest gwarantem sukcesu?

Nie zawsze garnitur czy garsonka będą dobrym wyborem.  Okazuje się, że najważniejsze jest  właściwe dostosowanie ubioru do kontekstu sytuacyjnego, charakteru spotkania i okoliczności. Podstawa to poznanie otoczenia i jego nawyków ubraniowych. Znając nawyki ubraniowe członków grupy, której chcemy zdobyć zaufanie, możemy przyspieszyć proces wchodzenia w jej formalne i nieformalne struktury. Jeśli chcesz zmienić swoją pozycję w grupie na lepszą, mieć na nią większy wpływ, to zakładaj ubrania i dobieraj dodatki, które są cenione przez ogół członków grupy. Ktoś ubierający się inaczej, szokujący swoim wyglądem i wyraźnie odcinający się ubiorem od pozostałych może być narażony na ataki i krzywdzące opinie (wyjątkiem są osoby popularne, bardzo zamożne, o pochodzeniu arystokratycznym – od nich często oczekuje się niestandardowych strojów). Niewłaściwy dobór stroju do okoliczności odbierany jest jako wyraz braku szacunku i dezaprobaty dla panujących reguł oraz dla osób uczestniczących w spotkaniu. Jeśli nie przywiązujemy wystarczającej uwagi do dopasowania stroju możemy natrafić na bariery komunikacyjne i spotkanie może zakończyć się nie po naszej myśli. Zależność jest prosta: jeśli czyjś strój informuje, że dana osoba mało przejmuje się określoną sprawą, to druga strona też się nią nie przejmie. Ubiór może ułatwiać komunikowanie się, ale warunkiem jest umiejętność odpowiedniego i trafnego doboru stroju pod względem pisanych i niepisanych zasad estetyki i standardów, do oczekiwań i wyobrażeń odbiorców.

To jak się ubieramy ma znaczenie i określone konsekwencje. Ubiór może wzbudzić respekt i zaufanie, ale ważne jest żeby nie przyćmić strojem drugiej osoby, tym bardziej jeśli zależy nam aby współpraca przebiegała na równorzędnych zasadach.

 

Oprac. Karolina Pilarczyk, ekspert ds. wizerunku i komunikacji niewerbalnej

 

„Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej” W. Sikorski

„Mowa ciała w pracy” Joe Navarro

 

Dodaj komentarz